مهلت ارسال مقاله                                                          21 مهر 1396

اعلام نتایج داوری                                                          10 آبان 1396

واریز هزینه ثبت نام و اسکان(اسکان درصورت تمایل)           15 آبان 1396

تاریخ برگزاری همایش                                                    روز چهارشنه 24 آبان 1396


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان