«لیست اعضای کمیته علمی همایش»  برای دانلود کلیک کنید (0.16MB)


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان