«لیست اعضای کمیته علمی همایش» برای دانلود کلیک کنید (0.12MB)


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان