برنامه زمانی روز همایش

برنامه زمانی روز همایش:

برای دانلود کلیک کنید (0.24MB)

نویسنده: دبیر علمی کنفرانس
تاریخ نگارش:1396/8/21

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان